Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
214.V množině C řešte rovnici:   ix2 + 3(3-2i)x - 6 = 0Vypočtěte diskriminant(imaginární),odmocněte (např.převodem přes goniom.tvar) a dosaďte do vzorce