Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
215.V množině C řešte rovnici:   x6 + 3 = 0Převeďte -3 do goniom.tvaru a odmocněte (abs.hod. odmocnit a argument vydělit...