Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
220.V množině C řešte rovnici:  (x + 1)4 = 81x4Substituce y = (x+1)/x a řešíme binomickou rovnici