Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
221.V množině C řešte rovnici s reálným parametem p:  px2 + 2(p - 1)x + p - 5 = 0Nejprve diskutujte kvdratic.koeficient a potom vypočtěte diskriminant a proveďte diskusi jeho hodnot a odpovídajících kořenů