Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
222.V množině C řešte rovnici:  (x3 - 1)2 + (x3 + 1)2 = 0Rozložíme na součin (a2+b2=..) a řešíme rovnici v součinovém tvaru