Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
225.V množině C řešte rovnici:  (x2 + 4)(x2 -i) = 0Každou závorku položte rovnu nule,vzniklé kvadratické rovnice vyřešte