Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
226.V množině C řešte rovnici:  Odstraňte zlomky a řešte vzniklou kvadratickou rovnici v C, vypočtěte diskriminant(imaginární),odmocněte,dosaďte do vzorce