Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
227.V množině C řešte rovnici:  Odstraňte zlomky a řešte vzniklou kvadratickou rovnici v C, vypočtěte diskriminant,odmocněte,dosaďte do vzorce