Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
231.Rozložte v C v součiny kvadratické trojčleny:  x2 - 2x + 1Určete kořeny odpovídající kv.rovnice a napište součin kořenových činitelů