Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
233.Rozložte v C v součiny kvadratické trojčleny:  x2 + 4x + 13Určete kořeny odpovídající kv.rovnice a napište součin kořenových činitelů