Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
238.V množině C řešte rovnici:  x4 - 4x3+ 6x2 - 4x = 80K oběma stranám přičtěte jedničku, levá strana lze pak napsat jako (x-1)4