Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
240.V množině C řešte rovnici:  x3 + 3x2 + 3x = 7K oběma stranám přičtěte jedničku, levá strana lze pak napsat jako (x+1)3