Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
241.V množině C řešte rovnici:  x4 - 2x3 + 3x2 - 2x + 2 = 0 , víte-li, že má kořen x=iDruhý kořen je také -i, vydělíme rovnici (x+i)(x-i) tedy x2+1 a vyřešíme vzniklou kv.rovnici