Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
156.V množině C řešte rovnici:  z6 - 7z3 - 8 = 0 sjednocení kořenů rovnic z3=-1 a z3=8 (6 kořenů)