Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
163.V množině C řešte rovnici:  z2 - 2(3 - i)z + 7 - 6i = 04-i,2-i