Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
167.V množině C řešte rovnici s reálným parametrem p:  (p + 3)x2 + 3(p - 6)x + 5 - 18p = 0 pro p=-3 lineární rovnice,pro p-3 dva reálné kořeny