Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
168.V množině C řešte rovnici:  (z6 + 64)(z6 - 16) = 0 sjednocení kořenů rovnic z6=-64 a z4=16 (10 kořenů)