Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
170.V množině C řešte rovnici:  z2 - 6iz - 8 = 0 2i,4i