Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
180.V množině C řešte rovnici s reálným parametrem p:  px2 + (2p - 1)x + p = 0 pro p=0 lineární rovnice,pro p=1/4 dvojnásobný real.kořen,pro p z intervalu (-,0)U(0,1/4) dva real.kořeny,pro p z (1/4,+) dva imaginární kořeny