Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
182.Rozložte v součiny lineárních dvojčlenů trojčleny:  x2 + x + 1 [x-1/2(-1+i)].[x-1/2(-1-i)]