Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
184.Rozložte v součiny lineárních dvojčlenů trojčleny:  x2 - x + 1 [x-1/2(1+i)].[x-1/2(1-i)]