Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
186.Rozložte v součiny lineárních dvojčlenů trojčleny:  x2 - 3x + 5 [x-1/2(3+i)].[x-1/2(3-i)]