Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
198.V množině C řešte jako rovnici kvadratickou i jako binomickou:   z2 - 2z + 2 = 0 1+i , 1-i