Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
205.V množině C řešte soustavu rovnic:  2x - y = 1 + 3i , xy = 2[1+i,1-i],[-1/2+i/2,-2-2i], x2=-i