Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
207.Určete komplexní číslo p tak, aby rovnice: x2 - 2(3+i)x + p = 0 měla jediný kořen.p=8+6i