Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
211.V množině C řešte rovnici:   x6 + 19x3 - 216 = 02(cos2kp/3 + isin2kp/3) a 3[cos(p+2kp)/3 + isin(p+2kp)/3], k=0,1,2