Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
216.V množině C řešte rovnici:   ix2 + 2(i-1)x + 3 + 2i = 0x1=2-3i, x2=i