Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
221.V množině C řešte rovnici s reálným parametem p:  px2 + 2(p - 1)x + p - 5 = 0pro p>-1/3 a p nenulvé reálné kořeny, pro p=-1/3 dvojnásobný real.kořen,pro p<-1/3 imaginární kořeny,pro p=0 linear.rovnice