Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
239.V množině C řešte soustavu rovnic:  x + y = -i , x2 + y2 = -1[0,-i] , [-i,0]