Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
240.V množině C řešte rovnici:  x3 + 3x2 + 3x = 7kořeny jsou 1,-2+i,-2-i