Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
241.V množině C řešte rovnici:  x4 - 2x3 + 3x2 - 2x + 2 = 0 , víte-li, že má kořen x=ikořeny jsou i,-i,1+i,1-i