Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
155.V množině C řešte rovnici:  (z4+1)2 + 2(z4+1) - 8 = 0 sjednocení kořenů rovnic z4=1 a z4=-5 (8 kořenů)