Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
158.V množině C řešte rovnici:  z8 + z4 - 20 = 0 sjednocení kořenů rovnic z4=-5 a z4=4 (8 kořenů)