Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
160.V množině C řešte rovnici:  (z3 + i)(z3 + 8) = 0 sjednocení kořenů rovnic z3=-i a z3=-8 (6 kořenů)