Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
165.V množině C řešte rovnici s reálným parametrem p:  x2 + 2px + 25 = 0 pro p=-5 a p=5 dvojnásobný reálný kořen,pro p z intervalu (-5,5) dva imaginární kořeny a pro ostatní p dva reálné kořeny