Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
166.V množině C řešte rovnici:  (z2 + 1)(z2 - 1)(z2 + i)(z2 - i) = 0 kořeny rovnice z8=1 (8 kořenů)