Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
174.V množině C řešte rovnici:  z2 - 4iz - 9 = 0 i,3i