Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
175.V množině C řešte rovnici:  x2 - 3x + 3 = 0 i,(3+i)/2,(3-i)/2