Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
177.V množině C řešte rovnici:  2x2 + x + 1 = 0 i,(-1+i)/4,(-1-i)/4