Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
181.V množině C řešte jako rovnici kvadratickou i jako binomickou:   z2 + 2z + 2 = 0 -1+i , -1-i