Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
183.V množině C řešte rovnici:  3x2 - 7x + 5 = 0 i,(7+i)/6,(7-i)/6