Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
185.V množině C řešte rovnici:  (x2 + x + 1)(x2 + x - 1) = 0 (-1+i)/2,(-1-i)/2