Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
200.V množině C řešte rovnici:   z2 - 2z + 9 + 6i = 0x1=2-3i , x2=3i