Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
201.V množině C řešte jako rovnici kvadratickou i jako binomickou:   z2 + 1 = 0 i , -i