Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
203.V množině C řešte rovnici:   z2 + 3z + 10i = 0x1=-4+2i , x2=1-2i