Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
214.V množině C řešte rovnici:   ix2 + 3(3-2i)x - 6 = 0x1=2, x2=3i