Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
218.V množině C řešte rovnici:  xk=cos(2kp/3)+isin(2kp/3),k=0,1,2