Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
224.V množině C řešte rovnici:  (x4 + 1)2 + 2(x4 + 1) - 8 = 0xk=cos(kp/2)+isin(kp/2),xk=cos(p/4+kp/2)+isin(p/4+kp/2),k=0,1,2,3