Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
230.V množině C řešte rovnici:  x2 + 18 - 6i = 0