Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
232.V množině C řešte rovnici:  x2 - 4 - i = 0